Glad tjej med glasögon

"Kooperativet EMIL drivs helt utan vinstintresse"

Kooperativet EMIL har anordnat personlig assistans sedan 1994 
Vi är en ideell assistanssamordnare som partipolitiskt och religiöst obunden och vi har inget som helst vinstintresse i vår verksamhet. Vi arbetar för alla assistansberättigade individer - oavsett funktionsvariation och stödbehov. Hos oss har alla medlemmar samma rättigheter och möjligheter och stort utrymme att utforma assistansen efter de egna livsvillkoren. Du är expert på ditt liv och vi lyssnar på dig!
 
Vi är ett kooperativ där du är med och kan påverka med din röst. Korta beslutsvägar ger en snabb återkoppling som skapar ett klimat där alla kan vara delaktiga i verksamheten. Vi finns alltid till hands och är aldrig längre bort en ett telefonsamtal. Vår administration är utformad så att den lätt anpassas efter ditt behov. Det är viktigt för oss att lära känna våra medlemmar och vi vill att våra medlemmar ska uppleva att de känner oss.
Tillstånd
Till årsskiftet 2011 skedde en lagändring som bland annat innebär att det krävs ett tillstånd från socialstyrelsen för att bedriva yrkesmässig verksamhet med inriktning personlig assistans. Kooperativet EMIL har tillstånd sedan 2012. Beslutet gäller tillsvidare och innefattar alla personkretsar.
Juridisk hjälp
Vi kan, om du vill, hjälpa dig i kontakten med kommunen och försäkringskassan i ärenden som rör din personliga assistans och assistansersättning. Vi finns personligen med vid de möten du önskar. Vi kan även sköta kontakten med sjukvård och habilitering när det gäller att få fram tydliga underlag till både nyansökningar och omprövningar. Vi kan delta på nätverksmöten för att säkerställa att alla i ditt nätverk samarbetar och arbetar i enlighet med dina önskemål. I de fall det behövs har vi juridisk expertis att vända oss till. 
Kvalitetsarbete
För att hålla en god kvalitet måste en verksamhet uppfylla de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Föreskrifterna och de allmänna råden förespråkar ett systematiskt kvalitetsarbete.
Med hjälp av våra levande dokument i form av rutiner och handlingsplaner som löpande revideras och uppdateras håller vår verksamhet en god kvalitet. Det systematiska kvalitetsarbetet består av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. Vi har även kontinuerliga kundundersökningar för att kunna mäta att vår verksamhet håller god kvalitet.

 

Bra villkor för dina assistenter
För oss är det självklart att erbjuda goda löner och bra anställningsvillkor för dina assistenter. Hos oss har anhöriga samma villkor som utomstående assistenter. Vi har kollektivavtal, systematiskt arbetsmiljöarbete och egna utbildningar samt samarbetar med flera ledande som arrangerar utbildningar som vi finner meningsfulla för vår verksamhet. Vi arbetar även aktivt med friskvård och att löpande rekrytera vikarier.
Hållbar utveckling
Vi strävar efter att vara en ekologiskt, socialt och ekonomiskt ansvarstagande verksamhet. Vi anser att det är viktigt att som lokal verksamhet vara en del av det globala arbetet med att minska belastningen på miljön, bidra till en stabil och trygg tillväxt för ökad välfärd samt främja god fysisk och psykisk hälsa. Därför har vi handlingsplaner och rutiner som fastställer hur vi arbetar med dessa frågor.
GDPR
Personuppgiftslagen, GDPR är en ny lag som trädde i kraft 2018. Lagen är till för att skydda individers personliga integritet. Vi på Kooperativet EMIL värnar om din integritet och säkerställer din trygghet genom att följa lagen.