Zen Stones

"Hos Kooperativet EMIL har alla medlemmar möjlighet att påverka verksamheten"

Grundtanke för Kooperativ
  • Ett demokratiskt och samägt företag
  • Demokratiskt styrt företag. En medlem är lika med en röst
  • Frivillig samverkan för att tillgodose gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov.
  • Bygger på värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet
  • Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra är grundstenarna.
  • Öppna för alla som kan använda dess tjänster och ta på sig medlemskapets ansvar, utan diskriminering avseende kön, social ställning, etnisk tillhörighet, politisk eller religiös övertygelse och sexuell läggning