deserted-1838313__340.jpg

"Vi vill hjälpa dig till ett självständigt liv och, om du själv vill, en aktiv fritid"

Kooperativet EMIL arbetar enligt nedanstående deviser 
 
Livskvalité
Vi arbetar för att ge våra medlemmar maximal frihet och rörlighet samt bibehåller eller ökad självständighet oavsett funktionsvariation. Detta uppnår vi genom att vi i nära samarbete med medlemmen, assistenterna och eventuella närstående är överens om hur vi ska arbeta mot varje medlems individuella livsmål.
Trygghet och kontinuitet i din assistans
Vi vill att det i varje assistans ska finnas så få assistenter som möjligt och att varje medlem är delaktig i rekryteringen av assistenter utifrån egen förmåga. Vår ambition är att varje medlem ska känna sig fullständigt trygg med sina assistenter.
Integritet
Hos oss vill vi att våra medlemmar ska känna att de aldrig riskerar att bli utlämnade, utan att det som är privat och personligt så får förbli